Κοινόχρηστα πολυκατοικιών: Οι μεγάλες ανατροπές που έρχονται

Ερχονται μεγάλες ανατροπές στις πολυκατοικίες που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα με τα απλήρωτα κοινόχρηστα ή με άλλες διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών διαμερισμάτων. Ο θεσμός του διαμεσολαβητή θα τεθεί σε εφαρμογή σε έξι μήνες και μπορεί να φέρει τα πάνω – κάτω σε χιλιάδες πολυκατοικίες σε όλη την Ελλάδα.

Αν και πολλοί κρίνουν ότι ακόμη και αυτός ο θεσμός θα είναι γραφειοκρατικός και ακριβός για πολλούς, εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή προσφυγής στα δικαστήρια που είναι και πιο κοστοβόρα και οι αποφάσεις εκδίδονται με μεγάλη καθυστέρηση.

Κάποιοι συνεπείς ιδιοκτήτες, που πληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους ή είναι εντάξει με τους κανονισμούς της πολυκατοικίας τονίζουν ότι τελικά με τον διαμεσολαβητή απλά θα επιβαρυνθούν οι ίδιοι ένα ποσό ενώ οι συνειδητοί κακοπληρωτές και όσοι δεν έχουν οικονομική δυνατότητα, δεν θα συμβάλλουν στο επιπλέον κόστος.

Η προσπάθεια είσπραξης των κοινοχρήστων θα περιλαμβάνει εφεξής και τα έξοδα της διαμεσολάβησης, δηλαδή τις αμοιβές του διαμεσολαβητή και του δικηγόρου. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη, η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται στα 100 ευρώ για μία ώρα, αλλά η ελάχιστη αμοιβή του φτάνει τα 250 ευρώ. Σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνονται βεβαίως και τα έξοδα του δικηγόρου που είναι απαραίτηρος.

Η ουσία είναι ότι ειδικά για τα απλήρωτα κοινόχρηστα, που σε πολλές πολυκατοικίες ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ και αφορούν σε λογαριασμούς ακόμη και από το 2012, μπορεί να βρεθεί μια λύση.

Από την άλλη, αν δεν έρθει κάποιο από τα δύο μέρη στο τραπέζι του διαλόγου, τότε ο διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό με το άλλο μέρος να δικαιούται να προσφύγει δικαστικά, επισυνάπτοντας το σχετικό πρακτικό στην αγωγή. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ποινή ύψους 1.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ στο μέρος που δεν προσήλθε στη διαδικασία αλλά και επιπλέον χρηματική ποινή ποσοστού 0,2% επί του αντικειμένου της διαφοράς σε περίπτωση ήττας του και ποσοστού 0,1% σε περίπτωση εν μέρει ήττας του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΠΟΜΙΔΑ έχει εκφράσει ενστάσεις τονίζοντας ότι πρόκειται για μια διαδικασία που θα προσθέσει για τον διαχειριστή επιπλέον κόστος και χρόνο για την είσπραξη των κοινοχρήστων.

Ορισμένες ερωτήσεις για το νέο θεσμό είναι:


Τι είναι η διαμεσολάβηση

Εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης μιας διαφοράς μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων. Διαρθρωμένη διαδικασία κατά την οποία ένα τρίτο μέρος, ο Διαμεσολαβητής καθοδηγεί τα αντικρουόμενα μέρη να καταλήξουν σε αμοιβαία δημιουργική και ικανοποιητική λύση.

Ο Διαμεσολαβητής δημιουργεί εποικοδομητικό διάλογο, προσφέρει ιδέες, βοηθά τα μέρη να καταλάβουν και αξιολογήσουν το πρόβλημα. Τα μέρη βρίσκουν τη λύση και αποφασίζουν.

Ο Διαμεσολαβητής με τους Δικηγόρους των μερών διατυπώνουν την συμφωνία σε γραπτή δέσμευση ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί

Τι θα είναι ο διαμεσολαβητής

Διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ειδικά εκπαιδευμένος, Ανεξάρτητος, ουδέτερος. Δεσμεύεται από το απόρρητο και την εχεμύθεια. Υπόκειται σε Κώδικα Δεοντολογίας Ø Δεν κρίνει, δεν αποφασίζει

Διαφορές που επιλύονται

Αστικές και Εμπορικές Διαφορές – Εγχώριες και Διασυνοριακές Διαφορές.

Πριν ή κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης. Για διαφορές κάτω των 5000€, δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου. Οι διαφορές συνιδιοκτητών υπάγονται υποχρεωτικά στη διαμεσολάβηση.

Ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από την σχέση οροφοκτησίας. Ιδιοκτήτες από την σχέση κάθετης . Διαχειριστές και ιδιοκτήτες ορόφων, διαμερισμάτων και κάθετων ιδιοκτησιών. Διαφορές μεταξύ γειτόνων.

Πότε θα γίνει η διαμεσολάβηση πράξη

Μέχρι 17-10-2018 : Τα μέρη εθελοντικά επιλέγουν να επιλύσουν τη διαφορά εξωδικαστικά, με διαμεσολάβηση.

Από 17-10-2018: Πριν από την κατάθεση της αγωγής, υποχρεωτική προσπάθεια να επιλυθεί η διαφορά με διαμεσολάβηση.

Θα είναι μια σύντομη διαδικασία και μια νομικά ισχυρή συμφωνία και θα εκδίδεται ένας τίτλος εκτελεστός (αρθ. 184 ν. 4512-2018 και άρθ. 904 ΚΠΟΛΔ).

Το κόστος

Υπολογίζεται ότι το κόστος του διαμεσολαβητή θα φτάνει τα 200 – 250 ευρώ και θα καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Θα είναι ένα επιπλέον κόστος ώστε να γλιτώσουν την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Αν δεν εκδοθεί ένα έγγραφο από τον διαμεσολαβητή που θα λέει ότι έγινε η διαμεσολάβηση – προσπάθεια, αλλά δεν καρποφόρησε, δεν μπορεί ο δικηγόρος των καταγγελόντων να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Και μια προσφυγή για κάθε ασυνεπή ιδιοκτήτη που δεν πληρώνει π.χ. κοινόχρηστα, σημαίνει 400 ευρώ τουλάχιστον.

in.gr

About The Author