Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών

Με στόχο την διεύρυνση του αντικειμένου εργασιών της εταιρίας μας από το 2015 ένας καινούργιος τομέας ενασχόλησης της, προστέθηκε με επιτυχία , οι υπηρεσίες είσπραξης χρεών, συνεχίζοντας με επιτυχία τη συνεργασία μας με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΚΩ στα νησιά Νίσυρος, Κως και Αστυπάλαια στον τομέα είσπραξης λιμενικών τελών.

Στόχος μας η εύρυθμη λειτουργία των λιμένων και η ομαλή για τις εισπράξεις των λιμενικών τελών στηρίζοντας και με αυτή την υπηρεσία την τοπική οικονομία προσλαμβάνοντας προσωπικό από το εκάστοτε νησί έχοντας βέβαια τις απαραίτητες γνώσεις και εκπαίδευση ώστε να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα.