Διαχείριση Πολυκατοικιών

Η GHPservice, σας παρέχει πιστοποιημένα υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων με την χρήση σύγχρονων μηχανογραφημένων συστημάτων και online υπηρεσιών. Αναλαμβάνουμε κάθε ανάγκη του κτιρίου σας και συγκεκριμένα:

Α) Οικονομική Διαχείριση

 • Έκδοση, αποστολή και είσπραξη μηνιαίων κοινοχρήστων
 • Πληρωμή κοινοχρήστων λογαριασμών και λοιπών εξόδων πολυκατοικίας
 • Τήρηση παραστατικών εξόδων
 • Ανάρτηση αντιγράφων παραστατικών εξόδων και συγκεντρωτικής κατάστασης εξόδων ανά μήνα
 • Ηλεκτρονικό σύστημα οφειλών- πληρωμών , ταμείου κλπ

Β) Προγραμματισμός μηνιαίων/περιοδικών συντηρήσεων της πολυκατοικίας

 • Προγραμματισμός κάθε απαραίτητης ενέργειας συντήρησης, καθαρισμού, πυρασφάλειας, την τεχνική κάλυψη της πολυκατοικίας
 • Άμεση επίλυση βλαβών ή δυσλειτουργιών εντός 24ώρου
 • Τήρηση ίδιων συνεργείων εξυπηρέτησης του κτιρίου ή υπόδειξη τεχνίτη ή συνεργείου εφόσον χρειαστεί

Γ) Παρακολούθηση και προγραμματισμός του σωστού εφοδιασμού του πετρελαίου

 • Καταγραφή ωρομετρητών θέρμανσης και μποιλερ κάθε διαμερίσματος μηνιαίως
 • Παραλαβή πετρελαίου με απαραίτητη την παρουσία οποιουδήποτε ενοίκου της πολυκατοικίας

Δ) Έλεγχος σωστής λειτουργίας πολυκατοικίας

 • Εβδομαδιαία επίσκεψη υπαλλήλου της εταιρείας για τον έλεγχο βλαβών, παραλαβή κοινόχρηστων λογαριασμών, μέτρηση στάθμης πετρελαίου, έλεγχο καμένων λαμπτήρων

Ε) Είσπραξη οφειλών

 • Ειδικό τμήμα είσπραξης οφειλών για την ενημέρωση των οφειλετών
 • Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες των δικαστικών ενεργειών που απαιτούνται κατά των οφειλετών ( κατόπιν απόφασης Γενικής Συνέλευσης)

Για οποιαδήποτε πληροφορία, για να σας ενημερώσουμε για τις τρέχουσες προσφορές μας και για κάθε ανάγκη του κτιρίου σας μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά μαζί μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 801 11 20 300 με αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα.
Εμπιστευτείτε μας την διαχείριση της πολυκατοικίας σας.
Γνωρίζοντας ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, η ευθύνη της διαχείρισης γεμάτη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ζητήστε Προσφορά