ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2022

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2022

Με την ανάληψη και των δύο υπηρεσιών ( Διαχείρισης Κτιρίου και  Καθαρισμού κτιρίου) προσφορά της εταιρίας μας  ΔΩΡΕΑΝ οι δύο πρώτοι μήνες στην υπηρεσία της Διαχείρισης Κτηρίου

About The Author