ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ GHP SERVICE

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ GHP SERVICE

Πληροφορηθήκαμε ότι άγνωστοι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της επιχείρησης μας, τηλεφωνούν και ζητούν χρήματα προκειμένου να διευθετήσουν διαδικασίες έκδοσης market pass.

Σας ενημερώνουμε ότι η επιχείρηση μας ουδεμία σχέση έχει και φυσικά δεν αναλαμβάνει τέτοιες διαδικασίες.

Για την εταιρία GHP SERVICE
Χαράλαμπος Πουλόπουλος

About The Author